Nogle nyttige hints

 

 

Tysksprogede tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter:

Biblioteket har købt adgang til elektroniske tidsskrifter hos flere forlag. En oversigt over alle de elektroniske tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på findes i: 

TDnet

Gratis adgang til en lang række engelsk- og tysksprogede juridiske tidsskrifter i fuldtekst findes desuden i:

Elektronische Zeitschriftenbibliothek Rechtswissenschaft: Volltextzeitschriften

Trykte tidsskrifter på tidsskriftslæsesalen:

Biblioteket abonnerer fortsat på trykte tidsskrifter, der ikke er udgivet i elektronisk form. Når du søger i Merkur får du normalt både bøger og tidsskrifter som resultat af din søgning. Hvis du kun er interesseret i, hvor mange tysksprogede tidsskrifter Biblioteket har om et emne, skal du søge i tidsskriftsbasen.  Søg derefter på emne og afgræns søgningen til tysksprogede ved at benytte ”filtrer” i venstre side af skærmbilledet.

På tidsskriftslæsesalen findes bl.a.:

Tilbage til toppen

Tysksprogede aviser

Biblioteket har købt adgang til  en lang række  tyske aviser i fuldtekst udgave. Du finder dem ved at gå ind på  bibliotekets hjemmeside -  Databaser - emner – Aviser – Internationale: Vælg derefter ”Arkivadgang via LexisNexis”:

Der er adgang til ca. 35 aviser/ugemagasiner, bl.a. følgende:

Focus Magazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsblatt,  Die Woche.

Klik her for søgevejledning.

Databaser

CELEX

Databasen er oprettet af Kommissionen og indeholder de fleste relevante EF-retlige dokumenter i fuld tekst, dvs. retsakter optrykt i EF-Tidende, spørgsmål og svar fra Parlamentet samt domme. Teksterne foreligger på EU medlemslandenes sprog.
Brugernavn og adgangskode udleveres af vejlederen på læsesalen.

Retsinformation 

Statens juridiske online-informationssystem. Databasen giver adgang til alle gældende regler og til Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag. Det er Folketinget og ministerierne selv, der indlægger og ajourfører egne dokumenter i Retsinformation. I Folketingets baser indlægges Folketingets forhandlinger, lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger og beretninger i fuld tekst.

Synopsis

Juridisk informationssystem med henvisninger til dansk litteratur og praksis. En elektronisk formularsamling med formularer og tjeklister primært inden for familie- og arveret. Mere end 50 forskellige beregningsprogrammer.

Brugernavn og adgangskode udleveres af vejlederen på læsesalen.

En oversigt over andre dansksprogede juridiske baser finder du under Databaser -  emner – Jura –
Dansk jura

Tilbage til toppen

Internetportaler

Tysksprogede juridiske internetportaler

Dansksprogede juridiske internetportaler

Se ovenfor under Databaser : 

og desuden

Tilbage til toppen

Bizigate

Bizigate - Tysk juridisk sprog

Med udvalgte kommenterede links til

  • Tyske internetordbøger
  • Tyske lovsamlinger i fuld tekst
  • Juridiske internetportaler m.m.

 

Virtuelt bibliotek

Det virtuelle bibliotek for Tysk institut 

 

 

September 2003
Birgitte Sønderkær

Tilbage til toppen

 

 

 

 

 

 

 
 
  Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4
DK - 8210 Århus V
Tel.
Fax
89 48 66 88
89 48 66 63
Web www.asb.dk