Kommentarer
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Hovedmenu Op Næste

 

Generelle kommentarer til alle opgaverne

Alle opgaverne er gode - og det er mit indtryk, at alle har fået rigtig meget ud af at arbejde med metaforerne. Det, der er godt, er, at I alle har fundet nye metaforer i et selvvalgt korpus. Dette har givet jer mulighed for at sige noget nyt - og det skal I naturligvis være klar over at det er og derfor fremhæve det i jeres endelige opgaver. Megen metaforforskning går jo netop ud på at finde eksempler på metaforer - men I har alle fundet rigtige metaforer, der er anvendt i nogle bestemte sprogbrugssammenhænge, i nogle bestemte kontekster!

De individuelle kommentarer, samt dem I får her, skal bruges som et afsæt til at komme videre med den rigtige opgave. Denne opgave får I ikke en karakter for. Men I får at vide, hvad der er godt, og hvor der er nogle steder I kan tage afsæt fra, hvor I kan underbygge eller udvide noget. Der er i opgaverne nogle oplagte muligheder for at tage disse afsæt og komme videre med den store eksamensopgave. Det sker ofte, at I har taget noget som en selvfølge, og derfor ikke kommenteret det eksplicit. Men det er ofte nødvendigt at gøre. Især, når I som her, er inde på et nyt område.

Brug af kilder

Vær opmærksom på at kilderne kan og skal kvalificeres. Det godt at være inde i de tekster, vi har læst sammen. Bedre er det dog at være både inde i disse samt nogle ekstra (men det kommer selvfølgeligt an på ambitionsniveauet i opgaven). Nogle af de tekster, som vi har læst, omhandler Lakoff og Johnson. Men når vi nu har læst tekster af både Lakoff og Johnson, er det bedre at referere til dem selv. Hvis nogle af forfatterne, der har skrevet om Lakoff og Johnson, har udlagt dem på en bestemt måde og I er interesserede i at forholde dem til deres kilde, er det godt at inddrage dem. Hvis I har læst fx Lakoff og Johnson på en bestemt måde, har forstået dem på en bestemt måde, og I mener at andre også har det, så kan sådanne kilder også være relevante. Gå altså til den originale kilde, hvis du blot vil fortælle, hvad den pågældende forfatter siger. Brug fx ikke Clark og Lind, med mindre de siger noget andet og bedre end Lakoff og Johnson.

Kommentarer til konklusioner m.v.

I en sådan lille opgave har I naturligvis ikke mulighed for at se, at alle metaforerne er dele af større mønstre. Der må I så vælge en række metaforer, som hører sammen. I bliver nødt til at kommentere dette i jeres afsnit, hvor I taler om metode, samt I konklusionen. Jeres opgavesituation har nogle begrænsninger - men bestemt også nogle muligheder.

Pas på

Husk at der er forskel på de to begreber personificering og besjæling. I faglitteraturen er der en tradition for helt faste betydninger af disse begreber (se "Diverse materialer", metafordefinitioner, herunder John Mogensen). Hvis I - som jeg selv kan gøre - vælger at sige, at den skelnen andre foretager mellem personificering og besjæling er vilkårlig, og at jeg derfor vælger at kalde projektioner af såvel menneskelige egenskaber på ting som på abstrakte begreber for personificeringer, skal I gøre opmærksom på, at dette bryder med en tidligere tradition. Ellers kan I blive misforstået. Hvis I omvendt vælger at opretholde en skelnen mellem de to begreber, er det godt at give en grund til at I gør det.

 

Husk endvidere at skelne mellem metaforer og begrebsmetaforer! En metafor er som regel den enkelte ytring, fx "EU-toget er kørt". Begrebsmetaforen er derimod "EU er et tog" som jo er det metaforiske begreb, der ligger bag alle metaforerne. Hold denne skelnen klar. Lakoff og Johnson skriver ofte bare om metaforer, men de har jo netop i starten af deres tekst gjort opmærksom på at det er denne måde de bruger udtrykket metafor på. Det, der er vigtigt, er at I selv gør opmærksom på, hvorledes begreber bruges i jeres opgave.

 

Formalia

I denne lille opgave har jeg set mange brud på formalia. Det gør ikke noget i denne opgave. Men i den endelige opgave skal en række krav til layout så som forside med navn, fag etc. være opfyldt. Husk indholdsfortegnelse, sidenummerering, korrekt kildeangivelse. Det er her strengt forbudt at sætte tekst ind, som man har andre steder fra, uden at angive at der er tale om et citat (og husk: kommentér altid citater). Angiv kilder konsekvent, fx: Lakoff og Johnson 1980, 190. I opstillingen af referencer/litteratur kan I anvende den procedure, som I kan se af de forskellige litteraturlister på hjemmesiden. Spørg hvis I er det mindste i tvivl!

Vedr. empiri

Det vil være en god ide at etablere en lille database med alle de metaforer, som findes. Her kan man have flere felter, dels et, hvor hele ytringen indskrives i, en, hvor metaforen gengives, en hvor i rubricerer metaforen (den kan evt. rubriceres flere steder). Det gør det noget lettere at gå til resultaterne og til at se sammenhænge (se evt. Grevy 1999).

Specielt vedr. analyserne af euroafstemningen

Jeg har kigget materialet igennem, og jeg har set, at ingen af jer (mener jeg at kunne sige) har fundet alle metaforerne. Det er ok - men det er i den endelige opgave ikke ok ikke at gøre opmærksom på det. Fortæl, hvad der er taget med og hvad ikke!