Description: cid:image001.jpg@01CBFAD1.F8C107E0

 

Sandro Nielsen

Associate Professor, PhD

Centre for Lexicography

E-mail: sn@asb.dk

 

 

 

This is a chronological list of publications within the fields of lexicography and LSP lexicography/specialised lexicography (Lexikographie, Fachlexikographie, lexicographie spécialisée, leksikografi, fagleksikografi).

 

 

 

·        Nielsen, Sandro/Henning Bergenholtz (1998): Den hidtil største dansk-engelske/engelsk-danske fagordbog. In: Hermes, Journal of Linguistics, 1988-2, 251-255.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Henning Bergenholtz (1988): Veje til bedre tosprogede ordbøger. In: Hermes, Journal of Linguistics, 1988-1, 217-220.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1989): Kritisk oversigt over engelske og danske juridiske ordbøger. In: Hermes, Journal of Linguistics 1989-3, 55-75.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1990): Contrastive Description of Dictionaries Covering LSP Communication. In: Fachsprache/International Journal of LSP 1990/3-4, 129-136.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1990): Lexicographical Macrostructures. In: Hermes, Journal of Linguitsics, 1990-4, 49-66.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1990): Noget om fagsproglige ordbøger og fag. In: Netværk LSP Nyhedsbrev 2-1990, 2, 31-38.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1992): Forholdet mellem enkeltfagsordbøger og alordbøger. In: R. V. Fjeld (ed.): Konference om leksikografi i Norden, 28.-31. maj 1991. Oslo: Nordisk forening for leksikografi 1992, 275-287.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1993): Engelsk-dansk juridisk basisordbog. København: Munksgaard/Gyldendal, 1993.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Applicering af alordbogsprincippet på konkrete ordbogsartikler. In: Anna Garde (ed.) Konference om Leksikografi i Norden, 11.-14. maj 1993. Oslo: Nordisk forening for leksikografi, 1994, 204-217.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): The Bilingual LSP Dictionary. Principles and Practice for Legal Language. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1994.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Encyclopedic Information in the Front Matter: Bilingual Law Dictionaries. In: LSP Nyhedsbrev. 1994, vol. 9, 85-93.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Alfabetisk makrostruktur. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 205-211.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Henvisningsstruktur. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 234-240.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Mikrostruktur. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 216-230.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Ordbogens byggedele. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 173-202.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Rammestruktur. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 230-234.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Tilgangsstruktur. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds:): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, 1994, 240-245.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1994): Engelsk-dansk juridisk ordbog/Helle Pals Frandsen. In: LexicoNordica 1994, 324-325.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): [Review of] Helle Pals Frandsen Engelsk-dansk juridisk ordbog. In: Hermes, Journal of linguistics, 1995-14, 225-236.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Access Structure. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 219-223.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Alphabetical Macrostructures. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 190-195.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Cross-reference Structure. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 215-219.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Dictionary Components. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 167-187.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Frame Structure. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 211-214.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1995): Microstructure. In: H. Bergenholtz/S. Tarp (eds.): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995, 200-211.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1997): [Review of] Juridisk ordbog dansk-engelsk /Helle Pals Frandsen. Kbh.: Gad, 1996. In: Hermes, Journal of Linguistics, 1997-18, 208-216.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Sørensen, Rita (1998): Juridiske oversættelsesordbøger. In: LexicoNordica 1998-5, 129-148.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1998): [Review of] Nordisk leksikografisk ordbok/Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Ruth Vatvedt Fjeld, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson og Bo Svensén. Oslo, Universitetsforlaget, 1997. In: Hermes, Journal of Linguistics, 1998-20, 235-242.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1999): Mediostructures in Bilingual LSP Dictionaries. In: Lexicographica. International Annual for Lexicography 1999-15, 90-113.

 

 

·        Nielsen, Sandro (1999): [Review of] R.R.K. Hartmann and Gregory James: Dictionary of Lexicography. London/New York: Routledge 1998. (176 pages). In: Lexicographica. International Annual for Lexicography 1999-15. 296-302.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2000): Translation Strategies for Culture-Specific Textual Conventions in Bilingual Dictionaries. In: Lexicographica. International Annual for Lexicography 2000-16, 152-168.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2000): [Review of] Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets-og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. In: Hermes, Journal of Linguistics, 2000-24, 190-196.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2001): Bilingual Legal Lexicography - A New Theoretical Basis. In: Kalbotyra/Linguistics 2001, 50(3), 85-92.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): Textual Condensation in the Articles of de Gruyter Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. In: H. E. Wiegand (ed.): Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen II. Untersuchungen anhand des "de Gruyter Wörterbuchs Deutsch als Fremdsprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2002, 597-608.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): Juridiske oversættelsesordbøger og kulturbundne tekstkonventioner. 2002.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): [Review Article] Business Leksikon. In: Hermes, Journal of Linguistics 29-2002, 247-260.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog. In LexicoNordica 9-2002, 173-194.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): Lexicographical Basis for an Electronic Bilingual Accounting Dictionary: Theoretical Considerations. 2002.

 

 

·        Bergenholtz, Henning/Nielsen, Sandro (2002): Terms in the language of culture-dependent LSP dictionaries. In: Lexicographica. International Annual for Lexicography 18-2002, 5-18.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2002): Dansk-Engelsk CISG-ordbog. 2002.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2003): Changes in Dictionary Subject Matter. In: H. E. Wiegand (ed.): Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache I. "Duden. Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden". Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2003, 109-115.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2003): Introduction to the Legal System of the Kingdom of Denmark. In: V. K. Bathia/C. N. Candlin/J. Engberg/A. Trosborg (eds.): Multilingual and Multicultural Contexts of Legislation - An International Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2003, 77-101.

 

 

·        Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning; Almind, Richard; Brit Sørensen, Mads Melgaard, Trine Middelboe (2003): Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog/Danish-English Dictionary of Accounting. http://www.regnskabsordbogen.dk/iasdkgb/, Center for Leksikografi, 2003.

 

 

·        Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning; Almind, Richard; Helle Grønborg, Mads Melgaard, Trine Middelboe, Brit Sørensen  (2003): Den Danske Regnskabsordbog. http://www.regnskabsordbogen.dk/iasdk, Center for Leksikografi, 2003.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2003): Towards a General Theory of Bilingual Legal Lexicography. In: P. Kastberg (ed.): LSP Translation in the New Millennium. A Cross-Baltic Symposium on Didactics and Research. Hermes Skriftserie 2003, 165-188.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2003): Anmeldelse af ordbøger. In: LexicoNordica 10-2003, 27-44.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2003): Mediostructures in bilingual LSP dictionaries. In: R. R. K. Hartmann (ed.): Lexicography. Critical Concepts, vol. III: Lexicography, Metalexicography and Reference Science. London/New York: Routledge 2003, 270-294. [Originally published in Lexicographica 1999-15, 90-113]

 

 

·        Nielsen, Sandro/Mourier, Lise/Bergenholtz, Henning (2004): Regnskabsordbogen dansk-engelsk. København: Thomson 2004.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Mourier, Lise (2005): Internet Accounting Dictionaries: Present Solutions and Future Opportunities. In: Hermes 34-2005, 83-116.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2005): [Review of] Emma Wagner, Svend Bech and Jesús M. Martinez: Translating for the European Union Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing. 2002. In: Hermes 34-2005, 293-297.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2005): Udarbejdelse af regnskabsordbøger til internettet. In: LEDA-Nyt nr. 40, 2005, 8-17.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2005): User Guides. In: Bergenholtz, Henning; Barz, Imrhild; Korhonen, Jarmo: Schreiben, Verstehen, Übersetzen, Lernen.  Zu ein- und zweisprachigen Wörterbüchern mit Deutsch. Frankfuhrt a. M./Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang 2005, 137-146.

 

 

·        Sandro Nielsen/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Rie Bobjerg Nielsen, Amalie Kofoed Stender og Vibeke Vrang (2006): Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog/English-Danish Dictionary of Accounting. Database og design: Richard Almind, implementering og hjemmesider: Caspar Thomsen. http://www.regnskabsordbogen.dk/regn/gbdk/gbdkregn.aspx 2006

 

 

·        Sandro Nielsen/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Rie Bobjerg Nielsen, Amalie Kofoed Stender og Vibeke Vrang (2006): Den Engelske Regnskabsordbog/English Dictionary of Accounting. Database og design: Richard Almind, implementering og hjemmesider: Caspar Thomsen. Århus  http://www.regnskabsordbogen.dk/regn/gbgb/gbregn.aspx 2006.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2006): Monolingual accounting dictionaries for EFL text production. In: Ibèrica 12, 2006, 43-64. Read the text

 

 

·        Henning Bergenholtz/Sandro Nielsen (2006): Subject-field components as integrated parts of LSP dictionaries. In: Terminology 12:2, 2006, 281-303.

 

 

·        Sandro Nielsen (2006): [Review of] Marta Chromá: Legal Translation and the Dictionary, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2004. In: Lexicographica. International Annual for Lexicography 21-2005, 392-395.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2006): A Functional Approach to User Guides. In: Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America 27, 2006, 1-20.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Mourier, Lise/Bergenholtz, Henning (2007): Regnskabsordbogen engelsk-dansk. København: Thomson 2007.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2007): Dictionary Networking in an LSP Learning Context. In: Maria Kuteeva/Helder Fanha Martins (eds.) Teaching and Learning LSP: Blurring Boundaries. Lisbon: ISCAL/AELFE 2007, 367-373.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Mourier, Lise (2007): Design of a function-based internet accounting dictionary. In: Henrik Gottlieb/Jens Erik Mogensen (Eds.): Dictionary Visions, Research and Practice. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins 2007, 119-135.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2008): The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Making and Use. In: Lexikos 18 (AFRILEX-reeks/series 18: 2008), 170-189.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Mourier, Lise (2008): [Review of] Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. Under medvirken af sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendals Røde Ordbøger, 11. udgave, 2007. In: LEDA-Nyt nr. 46, 2008, 18-26.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Fuertes-Olivera, Pedro A. (2008): Translating Politeness in Bilingual English-Spanish Business Correspondence. In: Meta, vol. 53, no. 3, 2008, 667-678.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2008): At anmelde og blive anmeldt videnskabeligt. In: LexicoNordica 15-2008, 169-195.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Bergenholtz, Henning/Mourier, Lise/Fuertes-Olivera, Pedro A./Gordo Gómez, Pablo/Niño Amo, Marta/de los Rios Rodicio, Ángel/Sastre Ruana, Ángeles/Tarp, Sven/Velasco Sacristán, María Sol/Almind, Richard (2010): Diccionario de Contabilidad Inglés-Español. http://www.accountingdictionary.dk/regn/gbsp/regngbsp_index.php

 

 

·        Bergenholtz, Henning/Nielsen, Sandro/Tarp,Sven (Eds.) (2009): Lexicography at a Crossroads. Dictionaries and Encyclopedias today, Lexicographical Tools tomorrow. Bern etc.: Peter Lang 2009.

 

 

·        Andersen, Birger/Nielsen, Sandro (2009): Ten Key Issues in Lexicography for the Future. In: Henning Bergenholtz/Sandro Nielsen/Sven Tarp (Eds.): Lexicography at a Crossroads. Dictionaries and Encyclopedias today, Lexicographical Tools tomorrow. Bern etc.: Peter Lang 2009, 355-365.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Tarp, Sven (Eds.) (2009): Lexicography in the 21st Century. In honour of Henning Bergenholtz. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2009.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2009): Reviewing printed and electronic dictionaries. A theoretical and practical framework. In: Sandro Nielsen/Sven Tarp (Eds.): Lexicography in the 21st Century. In honour of Henning Bergenholtz. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2009, 23-41.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2009): The Evaluation of the Outside Matter in Dictionary Reviews. In: Lexikos 19, 207-224.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Fuertes-Olivera, Pedro A. (2009): Proposals for Upgrading the Lexicographical Treatment of Prepositions in Bilingual Dictionaries for Business Translation. In: Revista de Lexicografia 15, 79-98.

 

 

·        Fuertes-Olivera, Pedro A./Gordo Gómez, Pablo/Niño Amo, Marta/de los Rios Rodicio, Ángel/Sastre Ruana, Ángeles/Tarp, Sven/Velasco Sacristán, María Sol/Nielsen, Sandro/Bergenholtz, Henning/Mourier, Lise/Almind, Richard (2010): Diccionario de Contabilidad Inglés-Español. Thomson Reuters-Aranzadi.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2010): Specialised Translation Dictionaries for Learners. In: Pedro A. Fuertes-Olivera (Ed.): Specialised Dictionaries for Learners. Berlin/New York: de Gruyter, 69-82.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2010): Legal Translation Dictionaries for Learners. In: O. Karpova/F. Kartashkova (eds.): New Trends in Lexicography: Ways of Registrating and Describing Lexis. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 221-232.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2010): The Relevance of Lexicographic Functions. In: A. Aminova/N. Fattakhova (eds.): Comparative Philology and Multilingualism. Materials of the International Scientific Conference, Kazan 29 September to 1 October 2010. Kazan: Publishing House of Tatar Academy of Science, 132-135.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2010): What Is This Thing Called Learner's Lexicography? In: Y. Zhang (ed.): Learner's Lexicography and Second Language Teaching: Proceedings of First International Symposium on Lexicography and L2 Teaching and Learning. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 89-108.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2011): Function- and User-related Definitions in Online Dictionaries. In: F. I. Kartashkova (ed.): Ivanovskaya leksikografischeskaya shkola: traditsii i innovatsii [Ivanovo School of Lexicography: Traditions and Innovations]: A Festschrift in Honour of Professor Olga Karpova. Ivanovo: Ivanovo State University, 197-219.

 

 

·        Fuertes-Olivera, Pedro A./Nielsen, Sandro (2011): The Dynamics of Terms in Accounting: What the construction of the accounting dictionaries reveals about metaphorical terms in culture-bound subject fields. In: Terminology 17(1): 157-180.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Almind,Richard (2011): From Data to Dictionary. In: P. A. Fuertes-Olivera/H. Bergenholtz (eds.): e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. London/New York: Continuum, 141-167.

 

 

·        Fuertes-Olivera, Pedro A. /Nielsen, Sandro (2012): Online dictionaries for assisting translators of LSP texts: the Accounting Dictionaries. In: International Journal of Lexicography 25(2), 191-215.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2012): Online Law Dictionaries: How to Provide Help for EFL Text Production by Law Students. In: Fachsprache/International Journal of Specialized Communication 3-4, 112-124.

 

 

·        Fuertes-Olivera, Pedro A./Bergenholtz, Henning/Nielsen, Sandro/Amo, Marta Niño (2012): Classification in Lexicography: The Concept of Collocation in the Accounting Dictionaries. In: Lexicographica. International Annual of Lexicography 28, 293-308.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2013): Domain-specific Knowledge in Lexicography: How It Helps Lexicographers and Users of Accounting Dictionaries Intended for Communicative Usage Situations. In: Hermes – Journal of language and Communications in Business 50, 51-60.

 

 

·        Fuertes-Olivera, Pedro A./Bergenholtz, Henning/Gordo-Gomez, Pablo/Nielsen, Sandro/Niño-Amo, Marta/de Los Rios, Angel/Sastre-Ruano, Angeles/Velasco-Sacristan, Marisol (2013): From Theory to Practice: The Selection of Spanish Lemmas in the Accounting Dictionaries. In: Fachsprache/International Journal of Specialized Communication 1-2, 25-41.

 

 

·        Nielsen, Sandro (2013): The Future of Dictionaries, Dictionaries of the Future. In: Jackson, H. (ed.): The Bloomsbury Companion to Lexicography. London: Bloomsbury Academic, 355-372.

 

 

·        Nielsen, Sandro/Fuertes-Olivera, Pedro A. (2013): Development in Lexicography: From Polyfunctional to Monofunctional Accounting Dictionaries. In: Lexikos 23, 323-347

 

 

·        Bergenholtz, Henning/Nielsen, Sandro (2013): The treatment of culture-bound items in dictionaries. In: Gouws, R.H./Heid, U./Schweickard, W./Wiegand, H.E. (eds): Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography. Berlin/New York: De Gruyter Mouton, 469-481.

 

 

 

 

Home

Short annotated list